Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Oddział Laboratoryjny

       Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach realizuje zadania statutowe w ramach zintegrowanej bazy laboratoryjnej województwa łódzkiego. Zadania statutowe realizowane są w zakresie: Higieny środowiska, Higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku, Higieny pracy, Epidemiologii.

Sekretariat Oddziału Laboratoryjnego 

tel. 46 834 33 65

p.o. Kierownika Oddziału Laboratoryjnego ― Joanna Zwolińska

ol@psseskierniewice.pl;     tel. 46 834 33 01

Sekcja Badań Środowiskowych (SBŚ)
         Kierownik sekcji ― Ewa Sabała-Cichocka
 tel. 46 834 33 54
Sekcja Badań Żywności, Żywienia i PU (SBŻ)
         Kierownik sekcji ― Urszula Pruszkowska 
tel. 46 834 33 67
 Sekcja Badań Środowiska Pracy (SBŚP) 
         Kierownik sekcji ― Grażyna Sitarek
tel. 46 834 33 54
Sekcja Badań Epidemiologicznych (SBE) 
         Kierownik sekcji ― Katarzyna Paciorek
 tel. 46 834 33 38
Sekcja Analiz Instrumentalnych (SAI) 
         Kierownik sekcji ― Maria Wisławska 
tel. 46 834 33 15
 
            Oddział Laboratoryjny jest wydzieloną komórką w strukturach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.
Oddział wykonuje badania i pomiary zgodnie z polskimi normami (PN), normami europejskimi (EN) i międzynarodowymi (ISO) lub zgodnie z opracowanymi własnymi procedurami badawczymi.
Pracownicy korzystają z najnowszych technik analitycznych z zastosowaniem nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu analitycznego. Wykonujemy badania metodami klasycznymi i instrumentalnymi. Obiekty naszych badań to: żywność, woda, kosmetyki, środowisko pracy oraz próbki materiału ludzkiego.
W Oddziale Laboratoryjnym pracuje wysoko wykwalifikowany, ambitny, kreatywny personel. Wysoki poziom fachowości personelu utrzymywany jest przez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.
Potwierdzeniem kompetencji jest także uzyskiwanie pozytywnych wyników w krajowych i międzynarodowych badaniach międzylaboratoryjnych.
  Od 24.10.2004 Oddział Laboratoryjny posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji pod numerem  akredytacji AB-540.
Szczegółowy zakres badań akredytowanych znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB-540 dostępnym w siedzibie stacji oraz na stronie www.pca.gov.pl
 
            Oddział Laboratoryjny wykonuje również usługi w ramach działalności usługowej na podstawie umów/zleceń.
Świadczone usługi PSSE w Skierniewicach obejmują między innymi:
  • Badania laboratoryjne;
  • Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia;
  • Usługi w zakresie szczepień ochronnych;
  • Prowadzenie szkoleń;
  • Usługi związane z wydawaniem pozastatutowych opinii i ocen,
  • Ocena grzybów świeżych dzikorosnących.
Ceny badań wykonywanych na zlecenie klientów zawarte są w "Cenniku usług Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach" dostępnym w siedzibie stacji.
 
Zapytanie ofertowe prosimy kierować:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach
96-100 Skierniewice
ul. Piłsudskiego 33
Tel. centrala 46 833 46 00
fax 46 8343 368
ol@psseskierniewice.pl
 
Klienci zgłaszający się do Laboratorium przyjmowani są w sekretariacie Oddziału Laboratoryjnego - pokój 225.
 
Badania do celów epidemiologicznych przyjmowane są w „Punkcie przyjęcia próbek do badań epidemiologicznych” znajdującym się na parterze.
 
Próbki wody, środków spożywczych, gleby i osadów do badań przyjmowane są w Sekretariacie Oddziału Laboratoryjnego – pok. 225A
 
Laboratorium zastrzega sobie prawo do poinformowania odpowiednich organów kontroli w przypadku stwierdzenia w trakcie badań możliwości zagrożenia życia lub zdrowia.

Laboratorium

Utworzono dnia 07.01.2016, 13:38