Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

System zarządzania w laboratorium

 

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej działa w ramach zintegrowanej bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego i wykonuje badania i pomiary dla potrzeb działalności Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, a w szczególności dla obszaru powiatu skierniewickiego, łowickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, rawskiego.

Oddział Laboratoryjny prowadzi również działalność usługową w ramach umów/zleceń.
Działalność laboratoryjna obejmuje:

 • badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne żywności;
 • badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne kosmetyków;
 • badania organoleptyczne żywności i wody;
 • badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, osadów ściekowych, gleby;
 • badania parazytologiczne gleby i osadów;
 • pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń; 
 • badania zanieczyszczeń pochodzących z materiałów budowlanych i wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń;
 • badania i pomiary chemicznych i fizycznych czynników w środowisku pracy; 
 • badania diagnostyczne w tym: bakteriologiczne, serologiczne, parazytologiczne;
 • badania czystości powierzchni oraz skuteczności procesów sterylizacji.

Oddział Laboratoryjny uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 24.10.2004 – certyfikat AB 540.
Uzyskany certyfikat potwierdził wdrożenie systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025 oraz kompetencje techniczne do wykonywania badań zawartych w zakresie akredytacji.
Celem wdrożonego systemu zarządzania jest budowanie zaufania do Naszej Jednostki oraz spełnienie wymagań Klienta, jak też wymagań ustawowych zawartych w obowiązujących przepisach.

Oddział Laboratoryjny posiada akredytację w następujących obszarach: 

 • Badania biologiczne obiektów i materiałów biologicznych-próbek środowiskowych, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności;
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna - wody, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności, powietrza środowiska pracy, kosmetyków;
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska – mikroklimatu, oświetlenia, drgań, hałasu w środowisku pracy;
 • Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych - wody, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi - w tym żywności, kosmetyków; 
 • Badania właściwości fizycznych wody;
 • Pobieranie próbek powietrza, wody;
 • Badania sensoryczne wody, żywności.

Szczegółowy zakres badań akredytowanych znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB-540 dostępnym w siedzibie Stacji oraz na stronie internetowej www.pca.gov.pl
Oddział Laboratoryjny posiada wykwalifikowaną kadrę, dysponuje nowoczesnym sprzętem, co zapewnia realizację zadań badawczych na wysokim poziomie jakości.