Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

System zarządzania w działalności kontrolnej

ZAKRES DZIAŁANIA PPIS W SKIERNIEWICACH

System zarządzania w działalności kontrolnej

 W 2007 roku decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w wszystkich powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych woj. łódzkiego został wdrożony jednolity system zarządzania w działalności kontrolnej zgodny z PN-EN ISO/IEC 17020 ,,Ocena zgodności - wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”. Opisany został on w Księdze Jakości właściwej dla danej stacji oraz 10 Procedurach Ogólnych wspólnych dla wszystkich powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa łódzkiego. Działalność kontrolna realizowana jest w oparciu o przepisy prawne oraz procedury kontrolne wprowadzone zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego.