Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Prowadzone rejestry

  Prowadzone rejestry

Zgodnie z § 16 Instrukcji Kancelaryjnej PSSE w Skierniewicach prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne: 

 • rejestr skarg i wniosków 
 • rejestr aktów wewnętrznych dyrektora PSSE 
 • rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Rejestry kancelaryjne prowadzone są zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla PSSE w Skierniewicach 

Poszczególne komórki organizacyjne Stacji prowadzą ponadto: 

 • rejestr decyzji administracyjnych 
 • rejestr nałożonych sankcji karnych 
 • rejestr chorób zawodowych 
 • rejestr chorób zakaźnych 
 • rejestr przychodu i rozchodu szczepionek 
 • rejestr odczynów poszczepiennych 
 • rejestr nosicieli (wirusa HBV, wirusa HCV, pałeczek Salmonella i Shigella) 
 • rejestry nadzorowanych przez PPIS w Skierniewicach jednostek, tj:
  • podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność,
  • obiektów podlegających kontroli warunków środowiska pracy,
  • placówek oświatowo-wychowawczych.
 • rejestr przedsiębiorstw wodno- kanalizacyjnych 
 • rejestr urządzeń wodociągowych 
 • rejestr miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody 
 • rejestr zatwierdzonych laboratoriów badających wodę do spożycia 
 • rejestr próbkobiorców wody do spożycia