Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Archiwum

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach posiada Zakładową Składnicę Akt w celu przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych. Prowadzenie składnicy reguluje „Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt” wprowadzona zarządzeniem nr 8/2004 Dyrektora Stacji.

Instrukcja określa: 

  1. Organizację i zakres działania składnicy akt; 
  2. Zasady i tryb postępowania z aktami przekazywanymi do składnicy akt; 
  3. Zasady przechowywania i udostępniania akt oraz tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Odrębne przepisy regulują postępowanie z danymi osobowymi i dokumentację niejawną.

Zasób archiwalny składnicy akt stanowi dokumentacja niearchiwalna (kat. B) powstała i powstająca w związku z działalnością PSSE.
PSSE w Skierniewicach nie wytwarza materiałów archiwalnych (kat. A) w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.)