Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Dezynfekcja pomieszczeń przy użyciu ozonatorów

Utworzono dnia 19.05.2020

Zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 akceptowalne jest dezynfekowanie pomieszczeń z  wykorzystaniem generatorów ozonu, jednakże z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności i jedynie w uzasadnionych przypadkach, np. w pomieszczeniach, w których przebywały osoby z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19.

Ozon, z uwagi na swe właściwości utleniające, wywiera nasilone działanie drażniące na spojówki i błonę śluzową dróg oddechowych, czego efektem mogą być piekące bóle i zaczerwienie spojówek, kaszel, świszczący oddech, trudności w oddychaniu, pogorszenie funkcji płuc w badaniu spirograficznym, wzrost częstości i ciężkości napadów astmy u osób cierpiących z powodu tej choroby oraz nasilenie dolegliwości u osób ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego i układu krążenia.

Jak wskazuje NIZP-PZH ozonowanie pomieszczeń powinno być zawsze wykonywane przez wykwalifikowany personel zabezpieczony odpowiednim wyposażeniem w środki ochrony osobistej oraz mierniki stężenia ozonu. Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem NIZP-PZH, należy stosować się do przedstawionych poniżej zaleceń:

  • w ozonowanym pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta, należy z niego także usunąć rośliny;
  • należy pamiętać, aby ludzie nie przebywali także w pomieszczeniach sąsiadujących z ozonowanymi, do których pewne ilości ozonu mogłyby przeniknąć, a także wykluczyć możliwość ekspozycji na podwyższone stężenia ozonu osób postronnych;
  • pomieszczenia podlegające ozonowaniu powinny być w odpowiednio uszczelnione, tak aby ozon nie wydostawał się na zewnątrz do sąsiednich pomieszczeń ani do środowiska;
  • generatory ozonu wykorzystywane do ozonowania pomieszczeń powinny być wyposażone w deozonatory - urządzenia zapewniające przekształcenie ozonu w tlen w ciągu kilku minut (poniżej 1 ppm w ciągu 15 minut lub krótszym);
  • wszelkie materiały wrażliwe na działanie ozonu powinny być usunięte z pomieszczeń;
  • nie należy stosować ozonu w środowisku gazów palnych lub materiałów wybuchowych;
  • w ozonowanym pomieszczeniu nie należy palić tytoniu, pracować z otwartym ogniem, jak również z narzędziami, które powodują płomień lub iskrę, pracować przy użyciu olejów i smarów lub pozostawiać obiektów zabrudzonych olejem lub smarem;
  • ozonowanie nie powinno być wykonywane przez osoby z zaburzeniami węchu;
  • po zakończeniu zabiegu ozonowania, pomieszczenie należy przewietrzyć przez okres co najmniej od 15 do 30 minut; najlepiej nie wchodzić do niego wcześniej niż po upływie 4 godzin od zakończenia odkażania;
  • należy wykonać pomiar stężenia ozonu przed ponownym rozpoczęciem użytkowania ozonowanego pomieszczenia.
Link do promocji zdrowia

Ważne informacje

Koronawirus ważne informacje
Informacje o odrze
Link do filmów
Szczepienia ochronne
Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności
Serwis kąpieliskowy
Komunikaty dla rolników
Informacje dla producentów i sprzedawców żywności

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 2893

W poprzednim tygodniu: 5005

W tym miesiącu: 18622

W poprzednim miesiącu: 9688

Wszystkich: 108616