Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Szczepienia ochronne

Realizując obowiązki wynikające z zapisów Ustawy z dn. 14 marca o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach prowadzi nadzór nad obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi, który sprowadza się do:

  • zaopatrywania świadczeniodawców wykonujących szczepienia w preparaty szczepionkowe odpowiedniej jakości zdrowotnej,
  • egzekwowania w punktach świadczących usługę szczepień właściwych dla bezpieczeństwa zdrowotnego warunków przechowywania tych szczepionek oraz efektywnego ich wykorzystania,
  • kontrolowania prawidłowego, tj. terminowego i wysokiego wykonawstwa przez świadczeniodawców obowiązkowych szczepień wynikających z zawartego w Programie Szczepień Ochronnych na dany rok tzw. ,,kalendarza szczepień”,
  • dokonywania analiz i opracowywania sprawozdań o stanie uodpornienia dzieci i młodzieży na terenie miasta i powiatu skierniewickiego.

Ważne informacje:

Dodatkowe informacje dostępne również na:

link do strony szczepienia.info
 
 
link do strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 
 
link do strony Ministerstwa Zdrowia