Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Pliki do pobrania

Żywność i żywienie

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (doc)

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (pdf)

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (doc)

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (pdf)

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (doc)

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (pdf)

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (doc)

Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (pdf)

 

 

Świadczenie usług leczniczych

Wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarnych przez pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (doc)

Wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarnych przez pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (pdf)

Oświadczenie dot. przeznaczenia i danych technicznych pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą (doc)

Oświadczenie dot. przeznaczenia i danych technicznych pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą (pdf)

 

 

Higiena dzieci i młodzieży

Poradnik dla organizatorów innych form wychowania przedszkolnego (doc)

Poradnik dla organizatorów innych form wychowania przedszkolnego (pdf)

Instrukcja sanitarna obozów pod namiotami (doc)

Instrukcja sanitarna obozów pod namiotami (pdf)

Nowe Zalecenia WHO odnośnie zachowania podczas upałów (doc)

Nowe Zalecenia WHO odnośnie zachowania podczas upałów (pdf)

 

 

Higiena komunalna

Wniosek o wyrażenie zgody na ekshumację zwłok lub szczątków, oświadczenie zarządców cmentarzy, pełnomocnictwo (doc)

Wniosek o wyrażenie zgody na ekshumację zwłok lub szczątków, oświadczenie zarządców cmentarzy, pełnomocnictwo (pdf)

 

 

Higiena pracy 

Informacja o użyciu czynnika biologicznego grupy 3 lub 4 (pdf)

Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (doc)

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej (doc)

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (doc)

Formularz zgłoszenia przypadku podejrzenia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną (xls)

 

 

Sprawy socjalne byłych i obecnych pracowników inspekcji sanitarnej

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej dla celów przyznania ulgowych świadczeń z ZFŚS innych niż zapomoga pieniężna (doc)

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej dla celów przyznania ulgowych świadczeń z ZFŚS innych niż zapomoga pieniężna (pdf)

Wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej w przypadkach losowych wraz z oświadczeniem o sytuacji rodzinnej i materialnej (doc)

Wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej w przypadkach losowych wraz z oświadczeniem o sytuacji rodzinnej i materialnej (pdf)

Wniosek o przyznanie ulgowych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych innych niż zapomoga pieniężna (doc)

Wniosek o przyznanie ulgowych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych innych niż zapomoga pieniężna (pdf)

 

 

Działalność Laboratoryjna

Ankieta dot. działalności laboratoryjnej (pdf)

Zlecenie na badania i pomiary - środowisko pracy (pdf)

Zlecenie na badania i pomiary - woda (pdf)

Zlecenie na badania i pomiary - żywność (pdf)

ZAŁĄCZNIKI: