Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Sekcja Badań Żywności, Żywienia i PU

1.     Współpraca z klientem odbywa się na podstawie zlecenia.
2.     Próbki przyjmowane są:
a)     do badań mikrobiologicznych:
poniedziałki i wtorki w godz. 800 - 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem
b)    do badań fizyko-chemicznych codziennie w godz. 800 - 1400. Wszelkie zmiany do w/w terminów należy uzgadniać z laboratorium telefonicznie lub osobiście.
3.     Próbki środków spożywczych nietrwałych do badań mikrobiologicznych powinny być transportowane w warunkach chłodniczych w możliwie jak najkrótszym czasie.
4.     Minimalna masa próbki:
a)    do badań mikrobiologicznych – 150g
b)    do badań fizykochemicznych – 300g.
 
 
OFERTA BADAŃ Z DNIA 04.10.2019 r. WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM
PSSE W SKIERNIEWICACH

Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach posiada akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji certyfikat AB-540.

Szczegółowy zakres badań akredytowanych znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB-540 dostępnym w siedzibie stacji oraz na stronie www.pca.gov.pl