Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Sekcja Badań Środowiska Pracy

1.     Współpraca z klientem odbywa się na podstawie umowy/zlecenia.
2.     Zlecenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05.
3.     Termin poboru próbek i realizacji zlecenia uzgadniany jest z klientem.
4.     Płatności można dokonywać gotówką w kasie PSSE w Skierniewicach lub przelewem.
 
 
 
OFERTA BADAŃ Z DNIA 21.08.2018 r., WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM
PSSE W SKIERNIEWICACH

Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach posiada akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji certyfikat AB-540.

Szczegółowy zakres badań akredytowanych znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB-540 dostępnym w siedzibie stacji oraz na stronie www.pca.gov.pl

 

 
   

 
 
W Laboratorium istnieje możliwość wykonania innych niż zawarte w ofercie badań i pomiarów w ramach możliwości analitycznych po wcześniejszym uzgodnieniu.