Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Wykaz zatwierdzonych laboratoriów

Wykaz laboratoriów zatwierdzonych do badań jakości wody do

spożycina 2018 r. 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że na terenie miasta i powiatu skierniewickiego niżej wymienione laboratorium posiada zatwierdzenie upoważniające go do wykonywania w 2018 r. monitoringowych badań jakości wody do spożycia:

L.p.

Nazwa i adres laboratorium

Zatwierdzenie

data i znak decyzji

Oznaczane parametry

1.

Laboratorium przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

„WOD-KAN”  Sp. z o.o.

Mokra Prawa 30

96-100 Skierniewice

 

 

04.01.2018 r.

PSSE.HŚ.485.92.1.17/18

 

 

 

 

 - jon amonowy

 - azotyny

 - azotany

 - mangan

 - żelazo ogólne

 - siarczany

 - chlorki

 - barwa

 - mętność

 - przewodność elektryczna właściwa w 250 C

 - utlenialność z KMnO4

 - odczyn  pH

 - chlor wolny

 - obecność i liczba enterokoków       (paciorkowców kałowych)

 - obecność i liczba bakterii grupy coli 

 - obecność i liczba Escherichia coli

 - ogólna liczba mikroorganizmów w T=22o C

 - zapach

 - smak

Zatwierdzenie do badań wody do spożycia upoważnia również  laboratorium do wykonywania badań sanitarnych wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.