Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Sekcja Badań Epidemiologicznych


Sekcja Badań Epidemiologicznych

 
1.   Współpraca z klientem odbywa się na podstawie, zlecenia indywidualnego, skierowania na badanie podmiotu, z którym zawarta jest umowa na wykonywanie badań diagnostycznych.
2.    Zakres wykonywanych badań zawarty jest na naszej stronie internetowej w pozycji OFERTA BADAŃ LABORATORYJNYCH
3.    Próbki przyjmowane są:
-       do badań mikrobiologicznych (wszystkie z wyjątkiem moczu i prób na nosicielstwo SS) od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 11.00,
-       do badań na nosicielstwo Salmonella, Shigella od poniedziałku do środy, w godz. 7.30 do 11.00. 

4.    Informacja o RODO
5.    Odbiór wyników z badań
Odbioru wyników można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 15.00
 
Wyniki przekazywane są zleceniodawcy lub osobie przez niego upoważnionej.
 
6.    Pobieranie i transport próbek do badań - zgodnie z IR/L/SBE -20
7.    Informacje na temat badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.