Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

Utworzono dnia 26.08.2015
dotyczy: PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PRODUKCJĘ PIERWOTNĄ ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

informuje podmioty działające na rynku spożywczym  (operatorów żywności),  w tym  rolników  prowadzących produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego typu: owoce, warzywa, zboża, zioła, grzyby o obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych na wszystkich etapach produkcji żywności: uprawy, zbioru, skupu, transportu, przechowalnictwa i przetwórstwa,  przestrzegając zasad bezpieczeństwa żywności „od pola do stołu” .   Producenci  żywności zobowiązani są do:
 • zapewnienia odpowiedniej jakości wody stosowanej do podlewania (nie może być zanieczyszczona fekaliami ludzkimi), ze szczególnym zwróceniem uwagi na kryteria mikrobiologiczne;
 • odpowiedniego nawożenia płodów rolnych (nie wolno stosować odchodów ludzkich, które mogą być zanieczyszczone chorobotwórczymi wirusami mogącymi utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy;
 • bezwzględnego przestrzegania okresów karencji dla zastosowanych środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce;
 • zapewnienia wszystkim pracowników dostępu do toalet w zamkniętym obszarze pola lub w pobliżu plantacji oraz dostępu do czystej, bieżącej wody do mycia rąk.  Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych podczas ręcznego zbioru owoców, szczególnie owoców miękkich ( maliny, truskawki);
 • bezwzględnego przestrzegania zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka;
 • zakazu przebywania osób nieupoważnionych, w tym dzieci na terenie plantacji,
 • posiadania czystej odzieży przy wykonywaniu pracy;
 • zapewnienia czystych i odpowiedniej jakości pojemników, naczyń do zbioru;
 • zapewnienia czystego i odpowiedniej jakości stosowanego sprzętu, opakowań oraz warunków transportu;
 • przestrzegania obowiązku identyfikowalności, śledzenia surowców i produktów zgodnie z zasadą „krok w przód krok w tył”  (np. lista dostawców i odbiorców;
 • przestrzegania zasad dobrej praktyki rolniczej (GAP), higienicznej (GHP).      
        
Skierniewice, dnia 01.06.2018 r.